Poplatky za psy a svoz komunálního odpadu 2017

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 57/6-2016 konaného dne 14.12.2016 se výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 NEMĚNÍ. Přinášíme aktuální informace pro rok 2017. Informace o svozu bioodpadu budou doplněny později

  • Popelnice 120 litrů /jedna známka/           2.145,-Kč
  • Popelnice 240 litrů /dvě známky/               3.795,-Kč
  • Odpady rekreační objekt *                          1.210,-Kč
  • Pes                                                                    100,-Kč
  • Druhý a další pes                                            200,-Kč

*Platí pro trvale neobydlené objekty. Trvale obydlené objekty platí stejnou částku jako za popelnice

Poplatek je splatný do 28.2.2017
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Odpadové pytle nebudou posílány.

 

Komentáře

poplatky

poplatky za psy - ne za psi
dle vzoru pán
poplatek je platný do 28.2. 2015? Máme rok 2017!

zdraví čtenářka

Dobrý den, Děkuji za

Dobrý den,
Děkuji za upozornění. Opraveno a omlouvám se.
S pozdravem
Vít Olmr

poplatky

rádo se stalo,
přeji Vám pěkný den
čtenářka Ingrid