Poplatky za komunální odpad 2021

Blíží se doba, kdy bude třeba uhradit platbu za odvoz směsného komunálního odpadu pro rok 2021. Jak bylo již loni i letos na jaře avizováno, letos již nebude nutné chodit na obecní úřad, ale bude stačit zaplatit příslušnou částku převodem na účet.

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019.

Občanům, kteří mají na své popelnici známku s unikátním číslem z letošního jara, nemění se její velikost a při jejím vyzvedávání na obecním úřadě zanechali e-mailovou adresu přijde e-mail s informacemi, jak lze zaplatit a QR kódem pro rychlou platbu. Pro ostatní i nadále zůstává možnost platby v hotovosti nebo platební kartou přímo na obecním úřadě.

Výše poplatku za komunální odpad v roce 2021

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 55/5-2020 konaného 9. 12. 2020 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2 600,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  4 560,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1 450,-Kč
Pes 200,-Kč
Druhý a další pes  400,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 28. 2. 2021.

Možnosti platby – shrnutí

  1. Platba převodem na základě e-mailu z obecního úřadu (jen pokud se nemění velikost popelnice) - E-mailem Vám přijde informace o částce, číslu účtu, kam platbu poslat a pochopitelně i ostatní potřebné informace (plánujeme i doplněné e-mailu o QR kód pro usnadnění práce). Po zaúčtování platby Vám přijde e-mail s potvrzením o zaplacení, které bude sloužit jako „vstupenka“ na sběrný dvůr.
  2. Platba převodem - Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s. jako variabilní symbol uveďte číslo Vačí známky a do poznámky vaše jméno a účel platby
  3. Platba na přepážce Obecního úřadu Psáry (v případě změn, nové nádoby, chataři nebo pokud Vám nedorazil mail s platebními údaji) – Naše referentky s Vámi sepíší vše potřebné, vydají známku (pokud ji již nemáte) a současně vydají potvrzení o zaplacení preferujeme platby platební kartou, ale možná je pochopitelně i platba v hotovosti.

Odpadové pytle nejsou posílány.