Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060757827, 22.03.2021 od 8:00-15:30 hod, č. 110060757571 30.03.2021 od 8:00 - 16:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Psáry č. 110060757827 dne: 22. 03. 2021 od 8:00 do 15:30hod a , č. 110060757571 dne: 30. 03. 2021 od 8:00 - 16:00hod   Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

22.03.2021 (08:00 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060757827

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Dolní Jirčany  

67, 137/7, E112, E265, e261, e262, e264, 

Hlavní

19, 20, 23, 27, 29, 31, 44, 59, 62, 67, 69, 

Javorová

110, 112, 113, 528, 

K Junčáku

45, 101, 103, 919, 

Ke Kukaláku

56, 60, 61, 63, 75, 76, 107, 114, parc. č. 116/3, 

Na Výsluní

50, 64, 70, 77, 81, 83, 85, 99, 100, 119, 121, 123, 176, 183, 184, 263, parc. č. 135/9, č. 137/4,5

 

30. 3. 2021  (9:00-17:00), plánovaná odstávka č. 110060757571

Psáry (okres Praha-západ)

Dolní Jirčany

Pražská

č. p. 137

 

Psáry

č. ev. 57, 60-64, 66, 67, 70-80, 82-88, 90, 92-96, 98-110, 112-130, 132-136, 138-142, 158, 161-172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 191, 194, 195, 196, 199, 221, 222, 223, 240, 290, 295, 296, 299, 309, 310, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 325, 326, 331, 333, 335, 336, 337, 339, 342, 343, 344, 347, 353, 358, 359, 360, 364, 365, 367, 368, 374, 375, 376, 382, 388, 391, 392, 397, 398, 399, 400, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 416, 420, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 453, 454, 479, 487, 490, 499, 514

Na Stráni

č. p. 65, 226

Na Vápence

č. p. 91, 111

Pod Vápenkou

č. p. 297

Psárská

č. p. 89