Oznámení o uzávěře rozestavěných úseků komunikací V Domkách a Na Lukách, Dolní Jirčany

Oznamujeme, že v době od 29.06.2020 do 15.07.2020 bude neprůjezdný rozestavěný úsek komunikací Na Lukách a V Domkách, a to z důvodu realizace finálních povrchů.V této době bude s opatrností povolen vjezd rezidentům této lokality.V době pokládky finálního povrchu v trvání cca 2 dnů (přesné datum bude upřesněno) nebude možný vjezd žádných vozidel na nově položený povrch.Staveniště je možné objet po místních komunikacích – K Lůžku, Horní příp. po účelové komunikaci K Halám.

Sedláková