Oprava veřejného osvětlení Na Lukách

V sobotu 23. 9. 2023 začne avizovaná oprava havárie veřejného osvětlení v ulici Na Lukách a Ke Křížku. Nejprve budou prováděny práce v zámkové dlažbě chodníků a následně se provedou překopy komunikací. Občané bydlící v této lokalitě byli dnes informováni pomocí letáčků vhozených do schránek. Kontaktní osobou u zhotovitele je pan Němeček, 602 227 100

Děkujeme za pochopení a zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.