Oprava úvozové cesty Na Vápence - pokládka panelů byla unončena

Panely jsou položeny, cesta je průjezdná na semafory. Poděkování patří všem co se na pokládce panelů podíleli a všem obyvatelům, kteří zvládli čekání a koplikace s omezeným průjezdem.

Vlasta Málková