Opatření spojená s nouzovým stavem

Aktuální krizová opatření naleznete srozumitelně zde!

Odpovědi na nejčastější otázky k omezení pohybu naleznete zde!

Od pondělí 1. 3. 2021 vycházky, venčení, běh atp. jsou v rámci území obce dovoleny od 5 do 21 hod. Mezi 21. hod. večerní a 5. hodinou ranní je povoleno venčení psů do 500 m od bydliště. Dětská hřiště budou uzavřena.

 

Nouzový stav bude platit dalších 30 dní od soboty.

Veškerá zpřísněná opatření pak začnou být účinná od pondělí na tři týdny.

Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba v pondělí například:

- formular MV či čestné prohlášení

- pracovní smlouva

- kartička zaměstnance (případně v kombinaci s odkazem na telefonní seznam webu

- a v dalších dnech už nejlépe potvrzení zaměstnavatele s jménem, adresou zaměstnání a razítkem.

Pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty;

Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče;

Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob, vláda asi na půlku zredukovala výjimky pro maloobchod a služby. Otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží;

Uzavřou se všechny školy a školky kromě těch předurčených pro děti zdravotníků a dalších profesí

Venku v zastavěné oblasti obce bude vždy potřeba minimálně chirurgická rouška, v MHD a obchodech bude nutné mít respirátor, dvě roušky už nikoli. Ochrana dýchacích cest je podle nařízení ministerstva od 1. března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami, ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu.;

Kontrolu dodržování všech opatření bude provádět policie, kterou může podle Jana Hamáčka posílit až 5 000 vojáků.