okleštění a odstranění stromoví pod distribuční soustavou VN

Dne 3.12.2021 byl zahájen průklest dřevin pod dráty distribuční soustavy VN. Akce probíhá v Psárech v lokalitě V Zahradách (v zatáčce snížení smrků), ulice V Aleji  směr ke hřbitovu je nutné pokácet 4 staré ovocné stromy a ořezat korunu lípy kvalifikovaným arboristou. Zhotovitelská firma Senergos je schopna zájemcům na místě předložit certifikát. Dále se bude pokračovat v ulici Na Vápence. Vždy se jedná o odtranění a okleštění vegetace v ochranném pásmi distrubční soustavy VN. Odstranění stromů bude po dohodě probíhat pouze v nejnutnějších případech při zohlednění jejich sadovnické honoty. Zodpovědná osoba pan  Kokoška tel. 724 071 712. 

Komentáře

Bohužel musím konstatovat, že

Bohužel musím konstatovat, že údajně citlivý průklest pod dráty distribuční soustavy VN byl konkrétně v lokalitě Na Vápence proveden dosti brutálním způsobem. Byly odstraněny stromy (borovice) zcela zbytečně - šlo je jen zkrátit. Navíc byly pokáceny úplně všechny dřeviny/keře, které nemohly ani náhodou (svým nízkým vzrůstem) ohrozit dráty. Teď to tady vypadá, jakoby pod dráty měla vést silnice. Hodně necitlivý zásah ....

RE: Bohužel musím konstatovat. že

Dobrý den pane Staňku. Úpravy zeleně jsou v ČR velmi často zmiňované jako necitlivé. Je to dáno tím, že ochranné pásmo rozvodů energetické soustavy je široké. Hlavním argumentem je to, že se v čase vegetace „posouvá“ k vedení a následně je nejčastějším zdrojem poruch, kde na vedení větve napadají. V každém případě se při stížnostech zpravidla potvrdí, že to bylo provedeno ze strany ČEZ v odpovídajícím rozsahu.
S pozdravem
Milan Vácha