Odložení termínu konání plesu

Na základě dnešního rozhodnutí vlády, která s účinností od 10. 3. 2020 zakazuje akce přesahující účast 100 osob, musíme náš sobotní ples odložit. Věříme, že se situace brzy uklidní a vyhlásíme nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme všem sponzorům za věnovanou tombolu, kterou na ples použijeme a všem, kteří se na přípravě plesu podíleli.
Vlasta Málková