Nepořádek na školním hřišti

V poslední době se na venkovním školním hřišti objevuje čím dál větší nepořádek po odpoledních a večerních návštěvnících. Nyní však nejen, že zaměstnanci školy ráno po "sportovcích" nachází PET lahve, plechovky, posmrkané kapesníky a další, ale jakýsi jedinec tam neváhal zanechat i svůj exkrement. Škola nechce nijak omezovat užívání hřiště v mimoškolních hodinách, ale rovněž nemůže platit za jeho úklid po podobných návštěvách. Pokud by se situace opakovala, začne být hřiště monitorováno bezpečnostní kamerou a podobné chování bude odměněno prostředky policie.