Nefunkční osvětlení v ulici Ke Kukaláku

Během osazenívýměny nových sloupů elektrického vedení v ulici Hlavní, kterou prováděla na svoje náklady společnost ČEZ Distribuce, a.s., došlo bohužel k přeušení přívodního kabelu pro veřejné osvětlení v ulici Ke Kukaláku. V současné době je situace řešna s dodavatelskou firmou tak, aby bylo osvětlení co nejdříve obnoveno.