Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření

Díky zjištěné nebezpečné nákaze vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Benice se na základě nařízení státní veterinární správy katastrální území Dolních Jirčan nachází v pásmu dozoru uzavřeného pásma. Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se mimo jiné (viz přiložené Nařízení Státní veterinární správy) nařizuje poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 26. 2. 2023 vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.