Nalezené klíče - Doručeny majiteli

Na autobusové zastávce v Psárech směrem na Prahu byl nalezen svazek klíčů - viz foto. Nyní je uložen na obecním úřadě.