Na Štědříku neteče voda

Z důvodu havárie neteče na štědříku voda. Dle informací VHS by dodávka měla být obnovena okolo 20.30

Komentáře

Informovanost občanů

Dobrý den, děkuji za informaci. Voda netekla od 12:30 do cca 20:20 hod. tedy téměř 8 hodin. Problém je na straně VHS Benešov,která o odstávce / havárii věděla s denním předstihem,a neinformovala ani OÚ ani odběratele-občany,aby měli možnost se předzásobit vodou.Takový přístup považuji za nepřijatelný a podal jsem za naše SVJ stížnost na postup firmy. Je jasné,že při havárii nikdo nečeká, že bude ohlášená :-)))) ale zcela určitě měla být přistavena cisterna s vodou.A ne nechat na Štědříku nejen rodiny s malými dětmi a penzisty bez vody.Zároveň navrhuji,je-li to alespoň trochu technicky možné, abych byl jako předseda výboru SVJ informován OÚ emailem nebo sms o případech plánované odstávky vody, elektřiny a pod. Potom není problém ihned informovat další vlastníky bytů. Ne všichni občané kontrolují několikrát denně web obce a tímto postupem by určitě došlo ke kvalitnější komunikaci s občany. S pozdravem Jan Čihák, SVJ Štědřík 150

souhlas

Pokud šlo opravdu o plánovanou odstávku, nelze než souhlasit s předešlou kritikou a návrhy na řešení těchto situací. Navíc pán na dispečinku VHS se kterým jsem měla tu čest komunikovat, byl neskutečně arogantní, ale to není problém obce...

Dobrý den, plně souhlasím s

Dobrý den,
plně souhlasím s panem Čihákem i s jeho návrhem o informovanosti předsedů SVJček. Mě též překvapilo, když jsem se dovolal na VHS Benešov, že mi nebyli schopni říci vůbec nic, jen to " že na tom dělají". Za výbor SVJ Štědřík 151 Jan Kozák

Komunikace obce

Dobrý den, můj příspěvek zřejmě "zapadl" v zapomnění po posledním jednání zastupitelstva.
1) Dovoluji si opakovaně požádat odpovědné osoby na úřadě, zda by bylo možné zajistit informování např. SMSkou o plánovaných odstávkách vody, elektřiny či plynu.
2) Další moje připomínka se týká vybírání poplatku za odpady. Ve vyhlášce je stanoveno, že za výběr a uhrazení poplatku je odpovědné příslušné SVJ. Dovoluji si namítnout, že správcem poplatku je Obec a právě Obec by měla řešit jeho vymáhání (včetně příp. exekuce). Nicméně praxe je taková, že celkovou sumu poplatku odvede na účet OÚ příslušné SVJ a to následně vymáhá od jednotlivých vlastníků vymáhání úhrady poplatku. Rád bych upozornil zastupitele, že Obec je "správcem" tohoto poplatku se všemi odpovědnostmi z toho vyplývajícími a že považuji za protiprávní, aby tuto svoji správcovskou povinnost přesouvalo na další subjekt- SVJ. Obdobně by potom mohl finanční úřad nařídit, že daň z nemovitosti nebudou platit jednotliví vlastníci, ale bytový dům, který poté bude vymáhat příp. nedoplatky. Bývalé vedení Obce evidentně přesunulo odpovědnost, práci a finanční náklady spojené s vymáháním poplatku na jednotlivé bytové domy (jejich výbory) a zároveň se vůbec nepodílí na finančních nákladech spojených s příp. exekučním řízením vůči neplatičům. S rozhodnutím Obce jako předseda výboru SVJ zásadně nesouhlasím, a pokud Obec nezmění svůj názor, budu nucen obrátit se na soud.
3) Ani minulé ani současné vedení Obce neřeší problematiku (ne)parkování osobních vozidel na Štědříku (s výjimkou bytového domu, kde bydlí bývalá starostka). V této věci jsem jednal s minulým i současným vedením Obce, prozatím bez úspěchu. Přestože jsme navrhovali za naše SVJ, že někteří z nás jsou ochotni si parkovací místa i platit formou nájemného, přestože jsme navrhovali řešit situaci např. zřízením obytných zón, výsledek je "0".
Očekávám, že reagovat na můj příspěvek bude pan starosta, nicméně byl bych vděčný VŠEM zastupitelům, kdyby se odhodlali k věcné debatě o tom, jak zlepšit život obyvatelům obce.
Děkuji, Jan Čihák, předseda výboru SVJ Štědřík 150