Likvidace vánočních stromků

Likvidace vánočních stromků

Tak jako každý rok i po letošních vánocích je možné odkládat vánoční stromky vedle  sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, odkud budou pracovní četou obce svezeny do sběrného dvora. Jinou možností je odvoz stromků přímo do sběrného dvora. Děkujeme. OÚ Psáry