Letní příměstské tábory

Na letošní příměstské tábory pro školní děti jsme požádali o dotaci na MŠMT a tak budou pro vaše děti zcela zdarma. Očekáváme zvýšený zájem a proto bude v prvním kole možné hlásit děti pouze na jeden tábor. Pokud budou volná místa, otevřeme další kolo přihlašování. Bedeme registrovat náhradníky a kontaktovat je, pokud se uvolní místo.

Dotace se netýká  Klubíčka, tábor pro školkové děti je placený a je možné si vybrat více termínů. 

Přihlašování online spustíme v sobotu 8.5. v 8:00 zde, na stránkách obce.

 

Prázdninová školka s Klubíčkem pro děti od 3-6 let (školkové děti)

1.7 - 2.7. + 7.7. - 9.7.- Luční dobrodružství s beruškou

12.7. - 16.7. - Lesní dobrodružství s veverkou

19.7. - 23.7. - Vodní dobrodružství s kapříkem

26.7.-30.7- Dobrodružství na obloze s vlaštovkou

 

 

Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let (žáci ZŠ 1.- 6. tř.)

5. 7. - 9.7. Robinsonské dobrodružství s Františkem Pávem (4.-6. třída)

12.7. - 16.7. Tvořivý tábor -Cesta do pravěku s Monikou Fuxovou a Ivetou Herzánovou (1.-4. třída)

12.7. - 16.7. Přírodovědný tábor s Monikou Mazurovou a Renatou Kopanicovou (4.-6. třída)

19.7. - 23.7. Tábor plný čar a kouzel s Renatou Kizurovou a Míšou Kizurovou (1.-3. třída)

26.7.-30.7. Sportovní tábor s Terkou Velebovou a Bárou Crkvovou (1.-4.třída)