Informace ke stavbě průtahu a vodovodního přivaděče v Kutné ulici

Stavba finišuje, kolaudace vodohospodářské infrastruktury je naplánovaná na 22. 6. a kolaudace komunikace Pražská, Psárská vč. kruhového objezdu na 29. 6. 2021. Zatím stavba dodržuje plánovaný harmonogram a 1.7. 2021 by měl být průtah obcí zprůjezdněn.

V návaznosti na otevření průtahu dojde od 1.7.  k uzavření ulice Kutná a k položení poslední části
I. etapy vodovodního přivaděče. Vodovod se bude pokládat po pravé straně komunikace ve směru od hřbitova k návsi. Na pravé straně dojde také k rekonstrukci přidruženého dopravního prostoru (např. úprava zeleně, tvorba příkopů a obrubníků atd). Asfaltový povrch v ulici Kutné bude v celé šířce.

Rezidenti dostanou kontakt na stavbyvedoucího, kterého v případě potřeby mohou kontaktovat. Bližší informace budou předány v průběhu června. Příjezd k domům nebo parkování v záboru bude rezidentům z ulice Kutná zajištěno (po dohodě se stavbou).

Vlasta Málková