INFORMACE k možné zhoršené kvalitě dodávané pitné vody v obci Psáry (zdroj vrt HV1 Psáry)

Lokalita: Psáry, zdroj vody z Úpravny vody -  vrt HV1 Psáry

Vážení odběratelé,

Po přívalových deštích ze dne 29.6. byl preventivně 30.6. ráno odstaven zdroj vody vrt HV1 Psáry z důvodu obavy zasažení tohoto vrtu povrchovou vodou.

V současné době probíhá hygienizace tohoto odstaveného vodního zdroje.

Odstávka vrtů je dočasně nahrazena dodávkou pitné vody z jiného zdroje.

Průběžně dochází k odkalování na koncových hydrantech a proplachu potrubí v dané zásobované lokalitě.

Dochází k preventivnímu zvýšenému dávkování prostředků na hygienické zabezpečení kvality vody.

Děkujeme za pochopení

S přátelským pozdravem

Milan Petrus, ředitel divize vodovody & kanalizace

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

IČ: 03711617, DIČ: CZ03711617

Vestecká 3, 252 50 Vestec

tel.: 734 755 512

e-mail: milan [dot] petrusattsdb [dot] cz

web: www.tsdb.cz