Havárie na vodovodním řadu

Dnes se podařilo zprovoznit vodovod a zásobit tak vodou všechny nemovitosti. Vodovodní systém, ale  jede v nouzovém režimu a je nestabilní. Porucha na vodovodu se stále nepodařila opravit.

Znovu apelujeme na naše občany, aby s pitnou vodou zacházeli maximálně hospodárně.

V případě vysokého odběru vody, systém zkolabuje.

Moc děkujeme za vstřícnost, za pomoc, za trpělivost.
Vlasta Málková