Dočasné přemístění autobusové zastávky z psárské návsi

Vzhledem k dokončování finálního povrchu komunikací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, bude v termínu od 19. 6. 2021 do 26. 6. 2021 neprůjezdná náves v Psárech pro autobus č. 332 (osobní auta projedou). Dočasná zastávka náhradního autobusu pro oba dva směry bude přesunuta do ulice Jílovská na křižovatku s ulicí Na Vápence, dle možnosti (u popelnic). Odtud bude doprava zajištěna kyvadlově náhradním autobusem na trase linky 332  Jílovská – Psáry Laguna – Radlík a zpět. Na Radlíku bude možné nastoupit do autobusu 332, který bude jezdit v uvedeném období po trase Jílové, Libeř, Jesenice směr Praha, Budějovická a zpět.

Školní autobus pojede ve stejné trase a zastávka se nemění.

Jízdní řády
Distribuci jízdních řádů zajišťuje firma Baronetto s.r.o. a budou k dispozici nejpozději jeden den před zprovozněním objízdných tras na zastávkách autobusů a na webových stránkách obce.

Cena jízdného
Jízdné se bude platit až v autobuse č. 332. Tarifní výjimku pro trasu Psáry, Praha a zpět systém neumožňuje, je třeba zaplatit druhé tarifní pásmo