ČSÚ - Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad bude v termínu od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů provádět každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Jedná se o domácnosti vybrané na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. 

Přiložené soubory: