Částečná uzavírka návsi v Psárech-kruhový objezd

Ve dnech 11.-18.5.2022 bude částečně uzavřena  silnice č. II/105 ul. Psárská a III/1051 ul. Kutná - okružní křižovatka na návsi v Psárech. Důvodem je oprava vodovodu. Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením.