Adaptační skupina pro ukrajinské děti

Adaptační skupinu pro ukrajinské děti otevíráme od pondělí 21. března

Skupina bude fungovat v prostorách ZŠ Amos každý všední den od 8 do 17 hodin. Pokud byste chtěli na provoz adaptační skupiny přispět, budeme rádi za výtvarný a rukodělný materiál všeho druhu, případně za finanční příspěvek na stravování dětí. Mzdu ukrajinské paní učitelky hradí obec.

Materiální pomoc je možné přinést přímo do školy, pokud chcete přispět finančně, napište na asistentkaatpsary [dot] cz pro uzavření darovací smlouvy.

ZÁJEMCI O MÍSTO V ADAPTAČNÍ SKUPINĚ se mohou hlásit na mail betakovaatpsary [dot] cz

 

 

O děti se bude starat vysokoškolsky vzdělaná ukrajinská pedagožka, trenérka a bývalá volejbalová reprezentantka, paní Iryna, která před několika dny přijela z Kyjeva a stále ještě vede on-line výuku pro své žáky.

V péči o děti budou pomáhat i čeští dobrovolníci, kteří dětem pomohou s postupnou adaptací, výukou češtiny a zapojováním se do kolektivu dětí ve škole. Pro děti připravujeme tvořivé činnosti, sportovní aktivity, výlety atd. Dobré jídlo jim zajistí tým školní kuchyně.