4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2013

Termín: 
19. Červen 2013
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2013
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 1. Úvod

Zahájení zasedání.

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů.

4 Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

5 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Central Group s.r.o. – bezúplatný převod vodovodního řadu na pozemcích p.č. 1078/2,3,4 k.ú. Psáry

Bezúplatný převod vodov. řadu od Central Group technická infrastruktura s.r.o.

6 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Uni Stavební

Převod IS, VO, kom. a pozemků.

7 Změna účastníka u směny obecních pozemků p.č. 1072/6 o výměře 1 m² a 1072/7 o výměře 45 m² v k.ú. Psáry

Změna vlastníka, revokace usn. + uzavření smlouvy s novým vlastníkem.

8 Navrhovaná cena pozemků v případě žádostí o odkup pozemků pod stavbou od správců energetických sítí, telekomunikačních sítí, IS apod. za 4.000,- Kč/m²
9 9. Závěrečný účet obce za rok 2012
10 10. 3. rozpočtové opatření na rok 2013
11 VZ „Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní“ – výběr zhotovitele

Výběr zhotovitele. Přiloženo: Protokol o otevírání a hodnocení nabídek + cenové nabídky.

12 Dohoda o spolupráci mezi obcí Psáry a Středočeským krajem zastoupeným Domovem Laguna Psáry na bezúplatné poskytnutí prostor venkovního hřiště pro účely beach volejbalu

Uzavření dohody na využívání beach-volejbalového hřiště v prostorách Domova Laguna.

13 Dohoda o spolupráci mezi obcí Psáry a organizacemi poskytujícími péči o děti ve věku od 3 do 6 let
14 Dohoda o podmíněném narovnání mezi obcí Psáry a Senior dům Jesenice a.s.
15 Závěr

Ukončení.