Ing. Roman Štípek

Neuvolněný zastupitel
Politická příslušnost: 
BEZPARTIJNÍ
Politická příslušnost: 
Starostové a nezávislí
Představení: 

Působí jako manažer a jako dobrovolník se podílí na akcích pro děti. Spolupracoval na tvorbě směrnice pro poskytování dotací a implementaci protikorupčních opatření.