Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
3
Stručný popis: 

Zprávy výborů - Přiložena zpráva finančního výboru, zprávu kontrolního výboru nemáme k dispozici - ke dni 6.9. nezasedal.