Změna účastníka u směny obecních pozemků p.č. 1072/6 o výměře 1 m² a 1072/7 o výměře 45 m² v k.ú. Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
7
Stručný popis: 

Změna vlastníka, revokace usn. + uzavření smlouvy s novým vlastníkem.

Důvodová zpráva: