Kupní smlouva mezi obcí Psáry a p. T. Pavlíčkem na pozemek p.č. st 1389 o výměře 4 m², p,č. 93/7 o výměře 74 m² a 577/40 o výměře 105 m² vše k.ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
10
Stručný popis: 

viz DZ

Důvodová zpráva: 
Přílohy: