Kupní smlouva mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce, a.s. – pozemek p. č. st. 1372 o výměře 5 m² k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
9
Stručný popis: 

viz DZ

Důvodová zpráva: