Změna č. 7 územního plánu obce Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: