Souhlas se vstupem do spolku Otevřená města z. s.

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: