Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p. č. 621/51 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
10