Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi Obcí Psáry a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky p. č. 465/521 a 686/10 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
10
Důvodová zpráva: