Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2015 a také v průběhu r. 2016 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
16