Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2019 a také v průběhu roku 2020 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
5