Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2015

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
15
Důvodová zpráva: