Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
15
Důvodová zpráva: