Kupní smlouva mezi Obcí Psáry(kupující) a Josefem Šimečkem na poz. p.č. PK 628, PK 516, PK 567, PK 568, PK 569/1 a p.č. 569/2 vše k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 685.700,- Kč

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
6