Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 08019041 mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: