9. Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Na Vápence vč. chodníku a výměny dešťové kanalizace“

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: