9. Kupní smlouva s Miroslavem Markem, Ing. Zuzanou Kudrnovou a Ing. Petrem Bartoníčkem na část pozemku p.č. 465/20 o výměře 113 m²

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: