8. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a Evou Šůrovou

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: