8. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č.111/3 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
8
Stručný popis: 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č.111/3 k. ú. Dolní Jirčany 

Důvodová zpráva: 
Přílohy: