7. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o souhlasech s provedením stavby „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ s vlastníky dotčených pozemků