6. Územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: