6. Smlouva o výpůjčce a Kupní smlouva se Středočeským krajem a Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Jílové u Prahy – přeložka komunikace II/105