6. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: 
Přílohy: