5. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: