4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Obcí Psáry a Staving Olomouc s.r.o.