3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
3
Stručný popis: 

Zpráva, zápis a protokoly finančního výboru a kontrolního výboru